024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Đà Nẵng - Hà Nội

Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015

Số hiệu Hà Nội - Đà Nẵng Số hiệu Đà Nẵng – Hà Nội
Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến
VN 167 12:50 14:05 VN 160 08:00 09:20
VN 163 14:15 15:35 VN 164 14:50 16:10
VN 173 15:25 16:40 VN 168 15:00 16:20
VN 177 19:15 20:35 VN 172 16:30 17:50
VN 179 20:25 21:40 VN 166 16:55 18:15
VN 163 08:10 09:30 VN 174 19:15 20:35
VN 165 10:00 11:20 VN 176 20:40 22:00
VN 167 12:20 13:40 VN 182 06:45 08:00
VN 175 17:40 18:55 VN 160 08:30 09:50
VN 177 18:35 19:55 VN 164 10:15 11:35
VN 161 06:05 07:25 VN 166 12:05 13:25
VN 163 08:40 10:00 VN7178 09:15 11:00

Lịch bay chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội:

- Được áp dụng theo lịch bay mới nhất của Hãng Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines)
- Lịch bay có thể thay đổi theo sự điều chỉnh thực tế của VNA.
- Giá vé luôn bao gồm thuế và phí nhưng chưa bao gồm Phụ thu dịch vụ bán vé.
- Giá vé chi tiết được cung cấp bởi nhân viên bán vé tại thời điểm đặt vé.


In | Gửi cho bạn bè