024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015

Số hiệu Hồ Chí Minh - Đà Nẵng Số hiệu Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến
VN 104 07:00 08:20 VN 101 05:55 07:15
VN 106 08:05 09:25 VN 103 07:50 09:10
VN 116 12:20 13:40 VN 107 09:05 10:25
VN 120 13:40 15:00 VN 109 10:10 11:30
VN 122 14:50 16:10 VN 117 14:15 15:35
VN 112 16:50 18:10 VN 113 14:40 16:00
VN 128 17:40 19:00 VN 121 15:50 17:10
VN 132 20:15 21:35 VN 125 17:35 18:55
VN 112 07:35 08:55 VN 129 21:05 22:25
VN 116 12:10 13:30 VN 131 21:25 22:45
VN 122 14:40 16:00 VN 101 06:00 07:20

Lịch bay chặng Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh:

- Được áp dụng theo lịch bay mới nhất của Hãng Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines)
- Lịch bay có thể thay đổi theo sự điều chỉnh thực tế của VNA.
- Giá vé luôn bao gồm thuế và phí nhưng chưa bao gồm Phụ thu dịch vụ bán vé.
- Giá vé chi tiết được cung cấp bởi nhân viên bán vé tại thời điểm đặt vé.


In | Gửi cho bạn bè