024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo Dục Thái Lan

Giáo dục hướng nghiệp

Giáo dục hướng nghiệp Với sự nhận thức về nhu cầu làm cho hệ thống giáo dục thích nghi với sự phát triển và yêu cầu lao động của đất nước, việc giáo dục và đào tạo hướng nghiệp đã được quan tâm đặc biệt. Nhiều khóa học và chương trình đào tạo đã được thực hiện và quản lý bởi Vụ Giáo dục Hướng Nghiệp và Viện Công nghệ và Giáo dục Hướng nghiệp.

Có tất cả tám chương trình cho các cấp độ khác nhau để thích ứng với vốn liếng học vấn sẵn có của từng học sinh, từ cấp độ kỹ năng sơ đẳng dành cho những học sinh đã học hết trung học cơ sở đến cấp độ của chương trình sư phạm kỹ thuật dành cho những người có Chứng chỉ Kỹ thuật Cao đẳng với thành tích học tập tốt và muốn trở thành những giáo viên kỹ thuật tại các trường cao đẳng và các trung tâm đào tạo hướng nghiệp.

Ngành giáo dục sư phạm đã trải qua nhiều thay đổi từ năm 1892, khi trường sư phạm đầu tiên được thành lập nhằm đào tạo những giáo viên sơ cấp. Đến năm 1960 hàng loạt những đơn vị sư phạm ra đời để đáp ứng nhu cầu bức thiết về giáo viên. Sự mở rộng này được thúc đẩy bới ba nhân tố chính: việc mở rộng phạm vi cưỡng bách giáo dục, sự gia tăng dân số và sự gia tăng phổ cập giáo dục cấp trung học trong nhân dân. Sự quan tâm đến việc mở rộng ngành sư phạm điều hiển nhiên với sự gia tăng đột biến về giáo viên. Tuy nhiên những nỗ lực này chỉ tập trung vào số lượng nhiều hơn là vào chất lượng. Chương trình Sư phạm Kurudayada là một trong những dự án đổi mới được thiết kế nhằm nâng cấp bộ mặt của ngành sư phạm và đẩy mạnh sự phát triển về chất lượng của giáo viên. Chương trình này đặt trọng tâm vào quá trình xét tuyển nghiêm ngặt đối với giáo sinh sư phạm. Những ứng viên có tâm huyết với sự nghiệp sư phạm và muốn đăng ký vào chương trình này phải đạt tối thiểu điểm 3 (theo thang điểm của Thái Lan) ở cấp trung học và phải tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục do Văn phòng Hội đồng Giáo dục Quốc gia tổ chức.