024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Địa Lý Thái Lan

Khí Hậu – Thời Tiết

Khí Hậu – Thời Tiết Thái Lan có khí hậu nhiệt đới với 3 mùa: mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 và mùa mát từ tháng 11 đến tháng 2. Nhiệt độ ở đây dao động từ 20oC vào tháng 12 đến 35oC vào tháng 4. Các vùng khác nhau ở Thái Lan cũng có thời tiết chênh lệch. Ở vùng Đông Bắc vào thời điểm lạnh nhất có nơi nhiệt độ xuống gần đến 0oC.

Nhiệt độ trung bình cụ thể theo từng mùa:
Mùa mát:
Bangkok : 26oC
Chiang Mai : 22oC
Songkhla : 27oC
Mùa nóng:
Bangkok : 29oC
Chiang Mai : 23oC
Songkhla : 28oC
Mùa mưa :
Bangkok : 28oC
Chiang Mai : 27oC
Songkhla : 28oC
Gió mùa Tây Nam thổi từ tháng 5 đến tháng 7 báo hiệu cho mùa mưa. Đến tháng 11 và 12 gió mùa thổi từ hướng Đông Bắc mang theo không khí khô ráo. Mùa khô ở phía Nam ngắn nhất vì vị trí gần biển của tất cả các miền trong bán đảo Malay. Tất cả các vùng ở Thái Lan đều có đủ mưa, nhưng lượng mưa phân bố không đều, phụ thuộc vào địa phương và độ cao. Vùng Đông Bắc trải qua mùa khô dài nhất so với các vùng khác, và ở đây loại đất đỏ tổ ong không giữ được nước đã làm cho khu vực này thêm hạn chế về tiềm năng nông nghiệp.
Lượng mưa ở các vùng chênh lệch nhau khá nhiều:
Lượng mưa trung bình của tháng 3:
Bangkok : 30 mm
Chiang Mai : 20 mm
Songkhla : 60 mm
Lượng mưa trung bình của tháng 6:
Bangkok : 170 mm
Chiang Mai : 150 mm
Songkhla : 100 mm
Lượng mưa trung bình của tháng 9:
Bangkok : 310 mm
Chiang Mai : 290 mm
Songkhla : 1 10 mm
Lượng mưa trung bình của tháng 12:
Bangkok : 10 mm
Chiang Mai : 10 mm
Songkhla : 44 mm