024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Điểm du lịch tại Huế

Lăng Dục Đức

Vị trí: Lăng Dực Đức nằm tại phường An Cựu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đặc điểm: Vua Ưng Chân được nối ngôi vua theo di nguyện của cha mình là Tự Đức.  Chính vì sự đột ngột, nên vua cũng chưa kịp đặt niên hiệu, nên vị vua được gọi bằng tên tư thất của mình là Dục Đức Đường.

Lăng Dục Đức
Lăng vua Dục Đức, Huế

Tuy nhiên, chỉ vỏn vẻn sau 3 ngày, vua Dục Đức bị phế chuất và tổng ngục vì tội lược bỏ một đoạn trong di chiếu truyền ngôi của cha mình. Và ông va bất hạnh này cũng chết đói trong ngục.

Mộ vua Dục Đức
Mộ vua Dục Đức trong Lăng Dục Đức

Về việc chôn cất vị vua này, cũng có một truyền thuyết kể rằng. Lúc ấy, thì hài của ông được gói trong chiếu, giao cho quân lính gánh đi chôn. Dự định, ông sẽ được an tang tại địa phận chùa Tường Quang. Do một người thân bên vợ của ông thành lập. Khi khi chuyển tới gần đến nơi, do đứt dây nên thi hài bị rơi xuống đường. Sau khi một người lính vào chùa gọi sư thầy ra giải quyết. Cuối cùng, tất cả đều đồng ý chọn mảnh đất này là nơi an tang cho vua Dục Đức.


Khu Tẩm Điện cách khu lăng mộ khoảng 50 mét
Về sau, khi con trai của Dục Đức được đưa lên ngôi, ông đã cho xây dựng lăng mộ trên nấm mồ cũ. Lăng được xây dựng lên đặt tên là An Lăng và có điện Long Ân cùng một số công trình khác.

So với những lăng tẩm của những vị vua khác, An Lăng có kiến trúc đơn giản hơn. Bên trong Điện Long Ân ở chính giữa, hiện nay có bài vị của vua Dục Đức và vợ con ông là vua Thành Thái và vua Duy Tân.