024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Kinh tế Đài Loan

Tiền tệ Đài Loan

Tiền tệ Đài Loan Tiền tệ Đài Loan thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đồng Đài Tệ (viết tắt là NT$) có 5 mệnh giá tiền giấy khác nhau và tiền xu. Mệnh giá tiền giấy bao gồm: 1000, 2000, 500, 200 và 100 Đài tệ. Tiền xu có các mệnh giá: 50, 20, 10, 5 và 1 Đài tệ.

Ngoại tệ có thể được đổi tại các ngân hàng do Chính phủ chỉ định và các khách sạn. Hóa đơn sẽ có khi tiền tê được trao đổi, và sẽ được dùng để đổi lại những đồng Đài tệ không sử dụng đến trước khi rời Đài Loan.

Những loại thẻ tín dụng chính như: American Express, Master Card, Visa, và Diners Club được chấp nhận và khách du lịch sẽ kiểm tra việc thanh toán theo tỷ giá ngân hàng, khách du lịch có thể thanh toán bằng các loại thẻ trên tại một vài doanh nghiệp Du lịch theo định hướng và các khách sạn giành cho khách du lịch Quốc tế.

Quy định về việc mang tiền tệ và vàng ra khỏi Đài Loan.

Tiền tệ Quốc tế: Giá trị trên 10,000 USD cần được khai báo.

Tiền tệ Đài Loan: dưới 60,000 Đài Tệ là số tiền mà Ngân hàng Trung ương cho phép khách du lịch mang theo. Không có giới hạn về số lượng vàng mà khách du lịch có thể mang theo ra khỏi Đài Loan, tuy nhiên khách du lịch nên khai báo với cơ quan hải quan. Khi khách du lịch mang theo số lượng vàng tương ứng trên 20,000 Đài Tệ ra khỏi Đài Loan thì cần có giấy phép xuất khẩu do Hội đồng Thương mại Quốc tế MOEA cấp và làm thủ tục hải quan với cơ quan hải quan.

Chú ý: khách du lịch nên khai báo với cơ quan hải quan khi mang theo ra khỏi Đài Loan số tiền hoặc vàng vượt quá quy định nêu trên.