024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Văn hóa - Xã hội Australia

Tiếng Anh của người Australia

Tiếng Anh của người Australia Trong khi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của người Úc, có một số từ ngữ và cách diễn đạt đã trở thành tiếng Úc đặc trưng do được sử dụng một cách phổ biến. Một số từ có thể lạ với những ai không phải người Úc.

Việc sử dụng những từ ngữ thông tục hay tiếng lóng thường kết hợp với lối nói hài hước của người Úc đặc trưng bởi sự châm biếm đôi khi thiếu tôn kính, có thể gây nhầm lẫn cho du khách quốc tế. Một số sách viết về những câu nói thông tục và tiếng lóng của người Úc đã được xuất bản như cuốn “Macquarie Book of Slang”.