024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Hãng hàng không của Trung Hoa Dân Quốc

China Airline được thành lập vào năm 1959, là hãng hàng không quốc gia của Trung Hoa Dân Quốc. Về danh nghĩa China Airline không phải là công ty quốc doanh, nó trực thuộc Quỹ phát triển Sự nghiệp hàng không Trung Hoa, là quỹ của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hãng phải chịu trách nhiệm trước Viện Lập Pháp. Hãng có trụ sở tại sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan và Đài Bắc. Hãng thực hiện các chuyến bay đi châu Âu, Bắc Mỹ, và Châu Đại Dương. China Airline có tổng cộng 67 máy bay và có 47 điểm đến. Các điểm đến quan trọng của Hãng như: sân bay Quốc tế Hồng Kông, sân bay quốc tế Cao Hùng, sân bay quốc tế Suvarnabhumi.


In | Gửi cho bạn bè