024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo dục Malaysia

Các loại hình giáo dục cấp cao

Các loại hình giáo dục cấp cao Giáo dục Phi Đại học (Kỹ thuật / Hướng nghiệp)
Kỹ thuật và giáo dục hướng nghiệp được dạy trong các trường kỹ thuật, chẳng hạn như Học viện Công nghệ MARA, Cao đẳng Tunku Abdul Rahman và các trường sư phạm. Chương trình này kéo dài từ hai đến ba năm để sinh viên lấy chứng chỉ tốt nghiệp.
Giáo dục Đại học
Giáo dục Đại học Cấp Một: Văn bằng Cử nhân
Chương trình lấy bằng Cử nhân kéo dài từ 3 đến 5 năm. Có các loại bằng: Cử nhân Cấp Một, Cử nhân Cấp Hai Cao Cấp Danh dự, Cử nhân Cấp Hai Cơ sở Danh dự, và Cử nhân Phổ thông. Trong các ngành Y khoa, Nha khoa, Thú ý và Kiến trúc, văn bằng Cử nhân được cấp sau 5 hoặc 6 năm học tập
Giáo dục Đại học Cấp Hai: Văn bằng Cao học
Văn bằng Cao học được cấp sau hai năm học tập. Sinh viên theo học phải có bằng Cử nhân Danh dự tối thiểu Cấp Hai và có khả năng theo đuổi việc học sâu vào một ngành hay một nhóm ngành đã chọn, cùng với khả năng thực hiện dự án. Đối với văn bằng Sau Đại học, yêu cầu đầu vào đối với sinh viên là bằng Cử nhân hoặc tương đương, cùng với kinh nghiệm được Ban Giám hiệu công nhận.
Giáo dục Đại học Câp Ba: Văn bằng Tiến sĩ
Văn bằng Tiến sĩ được cấp sau ít nhất hai năm học tập và nghiên cứu. Yêu cầu tối thiểu đầu vào là văn bằng Cao học cấp cao và khả năng theo đuổi việc nghiên cứu trong lĩnh vực đã chọn. Ngoài ra, các ứng viên còn phải qua một kỳ thi vấn đáp, và trong một số trường hợp phải qua cả một kỳ thi viết nữa. Ngoài ra còn có văn bằng Tiến sĩ Cấp cao dành cho những đóng góp xuất sắc vào kiến thức, chẳng hạn như bằng Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ Văn học, Tiến sĩ tuật. Một số trường đại học cấp phát văn bằng Tiến sĩ cho các học giả dựa trên những tác phẩm đã xuất bản. Bằng Tiến sĩ Danh dự được cấp phát cho những người có đóng góp xuất sắc vào một lĩnh vực nào đó mà không cần theo học chương trình của nhà trường.
Sư phạm
Sư phạm Cấp Tiểu học
Các giáo viên tiểu học được đào tạo trong thời gian hai năm rưỡi. Sinh viên vào học phải có chứng chỉ SPM. Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp Chứng chỉ Sư phạm.
Sư phạm Cấp Trung học
Giáo viên trung học được đào tạo trong thời gian một năm sau đại học để lấy Chứng chỉ Giáo dục hoặc bằng Cử nhân Giáo dục trong các trường đại học công lập. Các trường cao đẳng sư phạm thì có chương trình ba năm để cấp Chứng chỉ Sư phạm.
Sư phạm Cấp Cao
Để được dạy tại Học viện Công nghệ MARA, các sinh viên phải có bằng cấp loại danh dự. Sau khi tốt nghiệp bằng Cao học và bằng Tiến sĩ, các sinh viên sẽ được giảng dạy tại các cơ sở giáo dục cấp cao.
Những loại hình học phi truyền thống
Giáo dục Cấp cao Suốt đời
Đây là loại hình học tập dành cho những người đã đi làm muốn nâng cao kỹ năng trong công việc. Sinh viên ra trường sẽ nhận chứng chỉ sau một hoặc hai năm học. Yêu cầu đầu vào là chứng chỉ SPM và vài năm kinh nghiệm làm việc.
Những Hình thức Không Chính quy khác
Việc học không chính quy có các chương trình học ngoài trường của Đại học Khoa học, dành cho những người lớn đã đi làm cần học ngoài giờ. Có ba chương trình: Cử nhân Khoa học, Cử nhân Khoa học Xã hội và Cử nhân Văn chương.