024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo dục Malaysia

Chiến lược giáo dục của Malaysia

Chiến lược giáo dục của Malaysia Một hệ thống giáo dục nhậy bén với thị trường đang dần dần phát triển ở Malaysia. Các trường phổ thông và trường đại học đang tiến hành những thử thách của việc toàn cầu hóa bằng cách thay đổi không những chỉ trong nội dung chương trình mà quan trọng hơn là cách truyền đạt. Việc dạy và học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, việc học tập từ xa, học qua video và mạng internet đã được triển khai. Chính quyền ở đây đã tích cực để đạt được sự chuyển biến về cơ sở hạ tầng cho giáo dục nhằm hướng tới thiên niên kỷ mới bằng một xã hội tinh thông về khoa học và có sức cạnh tranh về kỹ thuật. Ở Malaysia người ta nói về triển vọng 2020. Đây không phải là tương lai qua cách nhìn của một cá nhân mà là một sự đáp ứng được chuẩn bị kỹ lưỡng đối với những thay đổi và phát triển toàn cầu. Sự phát triển của Malaysia đã đạt đến chỗ quan trọng có tính quyết định. Sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế đã đặt xã hội Malaysia ở ngưỡng cửa của sự thay đổi cơ bản, trước hết là một xã hội dựa trên thông tin và sau đó là một xã hội dựa trên kiến thức.

Malaysia đã thực hiện một cơ cấu giáo dục nhằm xây đựng một đội ngũ con người được giáo dục cao, có kỹ năng và khả năng chuyên môn năng động. Nguồn vốn về con người của đất nước là quan trọng nhất trong các nguồn tài nguyên cho kinh tế và sự phát triển.
Chính quyền đang tạo điều kiện cho những thay đổi và tìm kiếm những phương sách đổi mới nhằnl mở rộng nền tảng giáo dục. Những chiến lược nhằm làm tăng trưởng và phát triển giáo dục trong Kế hoạch Malaysia Lần Thứ Bảy là bước khởi đầu quan trọng trong những khởi xướng của chính quyền những năm về trước. Sự kết hợp về giáo dục ở Malaysia giúp cho các thành phần tư nhân có thể đáp ứng được các nhu cầu về giáo dục cấp cao bằng cách tổ chức những khóa học lấy văn bằng, chứng chỉ.

Nhà nước Malaysia đã đặt nền móng cho những thay đổi có tính cách mạng trong hệ thống giáo dục. Kể từ năm 1995, Bộ Giáo dục đã ban hành sáu văn bản về luật để biến Malaysia thành một trung tâm giáo dục của khu vực. Với cơ sở pháp lý hầu như đã hoàn thiện, hệ thống giáo dục đã được chuẩn bị cho một bước nhảy vọt để đem tới những thay đổi toàn diện cho các cơ sở giáo dục, giúp cho các cơ sở này có thể tổ chức những chương trình học bao quát hơn, có nhiều tùy chọn hơn cho sinh viên và có sự quản lý tốt hơn, phương pháp dạy hay hơn và có sự gia tăng toàn bộ về công suất cũng như tiêu chuẩn.

Để tận dụng những cơ hội của một thế giới không biên giới, những trường đại học nước ngoài đã được khuyến khích mở các chi nhánh ở Malaysia, nhưng chỉ những chi nhánh tốt mới được xét duyệt. Cùng lúc đó các trường tư thục cũng được cấp phép thành lập. Mối quan hệ năng động giữa chính quyền, các thành phần tư nhân và các đối tác nước ngoài chắc chắn sẽ giúp cho Malaysia đạt được mục tiêu của mình.