024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo dục Malaysia

Hệ thống giáo dục quốc gia

Hệ thống giáo dục quốc gia Nền giáo dục nói chung nằm dưới quyền hạn của Bộ Giáo dục. Bộ này có trách nhiệm quản lý hệ thống trường lớp từ cấp 1 đến đại học, quy định chương trình, kiểm soát các cuộc thi cử và giám sát sự phát triển giáo dục trong nước.
Giáo dục tiểu học ở Malaysia bao gồm 6 năm. Chương trình này có mục tiêu cung cấp nền tảng để trẻ thông thạo trong các kỹ năng đọc, viết và tính toán số học. Cuối chương trình học sinh sẽ thi kỳ thi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (Kỳ thi Kiểm tra Bậc Tiểu học) (UPSR / PSAT). Bất luận bài thi trong kỳ PSAT ở mức nào, học sinh đều được đưa vào lớp Một của bậc trung học.

Bậc trung học kế tiếp theo bậc tiểu học. Chương trình giáo dục trung học gọi là Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (Chương trình Tích hợp Trung học) (KBSM / SSIC), được thiết kế theo nhu cầu của đất nước. Chương trình trung học này được chia thành 3 cấp: trung học cơ sở, trung học phổ thông và dự bị đại học.
Cấp trung học cơ sở ở Malaysia nhằm cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong đời sống và trở thành những công dân có ích cho đất nước. Sau khi học hết 3 năm, học sinh sẽ thi kỳ thi quốc gia gọi là Penilaian Menengah Rendah (Kỳ thi Trung học Cơ sở) (PMR / LSA). Kết quả của kỳ thi tuyển này sẽ quyết định hướng học của học sinh đó ở cấp trung học phổ thông, chẳng hạn như học chuyên về khoa học, xã hội, kỹ thuật hay vào trường dạy nghề.

Việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông sẽ do Bộ Giáo dục quyết định. Sau hai năm ở cấp trung học phổ thông, học sinh sẽ phải thi kỳ thi Sijil Pelajaran Malaysia (Kỳ thi Cấp Chứng chỉ Malaysia) (SPM / MCE), hoặc kỳ thi Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (Kỳ thi Cấp Chứng chỉ Chuyên nghiệp Malaysia) (SPMV / VMCE) nếu học sinh đó theo trường dạy nghề. Hai loại chứng chỉ này tương đương với kỳ thi cấp độ O của Đại học Cambridge.

Những học sinh theo trường dạy nghề sẽ được học các môn chuyên nghiệp cùng với các môn phổ thông giống như ở trường phổ thông. Những học sinh đậu với kết quả cao có thế tiếp tục học lên các chương trình giáo dục cấp cao. Chương trình Đào tạo Kỹ năng là một chương trình tùy chọn. Học sinh theo chương trình này sẽ thi kỳ thi Peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Asas (MLVK) vào cuối năm thứ hai. Việc dạy nghề cho thanh niên là rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Ngoài Bộ Giáo dục còn có một số bộ khác, cùng với các đơn vị nhà nước và tư nhân tham gia vào việc dạy nghề cho thanh niên để cung ứng lực lượng lao động cho các ngành công nghiệp.

Chương trình dự bị đại học được chia thành hai nhóm: nhóm Cấp độ A và nhóm thi tuyển đại học. Việc theo học các chương trình này dựa trên cơ sở của kỳ thi SPM / SPMV. Đối với chương trình Cấp độ A, hướng học của học sinh sẽ là xã hội, khoa học hoặc kỹ thuật. Cuối chương trình học sinh sẽ tham dự kỳ thi Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) do Hội đồng Thi Malaysia tổ chức và được công nhận bởi Ban Đặc trách Anh Quốc về Khảo thí Địa phương của Đại học Cambridge. Chứng chỉ tốt nghiệp của kỳ thi này được công nhận bởi hầu hết các trường đại học trên thế giới. Còn chương trình của nhóm thi tuyển đại học được tổ chức để vào học các trường đại học trong nước. Đây là chương trình một năm, do từng trường đại học chủ tổ chức. Học sinh tốt nghiệp trong kỳ thi cuối chương trình sẽ được trường đại học chủ tương ứng tiếp nhận.
Các kiến thức và kỹ năng học sinh sẽ được cung cấp tương ứng với từng bậc học như sau:

BẬC TIỂU HỌC
Các kỹ năng đọc, viết và tính toán
Kỹ năng suy nghĩ
Các kỹ năng dự bị nghề nghiệp
Các khái niệm cơ bản về khoa học

Các trường Quốc gia:
Tiếng Bahasa Malaysia là ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh là môn bắt buộc
Các thứ tiếng Quan thoại, Tamil và các thổ ngữ khác đều có cho học sinh tùy chọn
Giáo dục Đạo đức/ Hồi giáo

Các trường Quốc gia Dân tộc:
Tiếng Quan thoại hoặc tiếng Tamil là ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Bahasa Malaysia và tiếng Anh là các môn bắt buộc
Giáo dục Đạo đức/ Hồi giáo

BẬC TRUNG HỌC
Các trường Phổ thông:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng về xã hội và khoa học
Các môn dạy nghề và các môn kỹ thuật cũng được đưa vào chương trình

Các trường Tôn giáo Quốc gia:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng về các môn văn hóa
Các môn bắt buộc: tiếng Ả Rập, Kinh Coran, Luật Xu na (Hồi giáo), giáo dục về Hồi giáo

Các trường Kỹ thuật:
Cung cấp kiến thức tổng quát và các môn về kỹ thuật & chuyên nghiệp
Chuẩn bị cho học sinh để vào các chương trình kỹ thuật, chuyên nghiệp và khoa học

Các trường dạy nghề:
Cung cấp kiến thức tổng quát và kỹ năng chuyên nghiệp
Chương trình đưa vào hai hướng: hướng chuyên nghiệp và hướng đào tạo kỹ năng

BẬC DỰ BỊ ĐẠI HỌC
Chương trình Thi tuyển:
Đáp ứng cho các yêu cầu thi vào các trường đại học địa phương
Do từng trường cao đẳng hoặc đại học đảm trách

Chương trình Cấp độ A:
Cung cấp kiến thức, kỹ năng về các môn văn hóa, kỹ thuật và tôn giáo
Do các trường trung học hoặc cao đẳng tổ chức

GIÁO DỤC CẤP CAO Ở MALAYSIA
Các cơ sở giáo dục cấp cao ở Malaysia tạo điều kiện để trang bị cho các cá nhân những kiến thức, kỹ năng và sự chuyên nghiệp hầu đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cần thiết để phát triển đất nước. Những cơ sở công và tư đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thỏa mãn những nhu cầu quốc gia. Ngoài hệ thống giáo dục công lập còn có cả một hệ thống trải rộng gồm những cơ sở tư thục từ cấp mẫu giáo đến đại học. Những cơ sở này hầu hết đều có các chương trình thi, đặc biệt là chương trình Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia- STPM (tương đương với bằng A), và các chương trình chuyên nghiệp. Sự phát triển gần đây nhất là các chương trình kết hợp, trong đó một trường đại học trong nước sắp xếp với một trường đại học nước ngoài, cung cấp sự đào tạo ở giai đoạn đầu và đến giai đoạn sau sinh viên sẽ học ở nước ngoài.

Các loại Cở sở Giáo dục Cấp cao
Vụ Giáo dục Cấp cao của Bộ Giáo dục sẽ hợp tác và điều hành những hoạt động của các cơ sở giáo dục cấp cao ở Malaysia, trong khi đó việc quản lý các trường kỹ thuật lại thuộc thẩm quyền của Vụ Giáo dục Kỹ thuật và Chuyên nghiệp. Các cơ sở giáo dục cấp cao có thể chia thành 3 loại: trường kỹ thuật, trường cao đẳng và trường đại học.

Trường Kỹ thuật
Các trường kỹ thuật được thành lập năm 1969 để đào tạo về kỹ thuật và thương mại cho các sinh viên theo hướng chuyên kỹ thuật hoặc hướng nghiệp. Học ở đây các sinh viên sẽ tốt nghiệp với chứng chỉ tốt nghiệp. Yêu cầu đầu vào cho các trường kỹ thuật là chứng chỉ SPM/SPMV hoặc tương đương. Thời gian học là hai hoặc ba năm. Hiện nay ở Malaysia có 6 trường kỹ thuật dạng này.

Trường Cao đẳng
Malaysia có 30 trường cao đẳng sư phạm. Ngoài ra có 2 trường cao đẳng là Institut Teknologi MARA (ITM) và Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR), trong đó ITM được thành lập năm 1956 và KTAR thành lập năm 1969. Những trường cao đẳng này có các chương trình cấp chứng chỉ và các chương trình dự bị đại học, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, khoa học ứng dụng và kỹ thuật.

Trường Đại học
Những cơ sở giáo dục cấp cao loại này đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Malaysia. Hiện nay Malaysia còn lệ thuộc khá nhiều vào các trường đại học nước ngoài, đặc biệt là các trường ở Vương quốc Anh, Mỹ, Úc và New Zealand, để cung cấp các chương trình giáo dục cấp cao cho sinh viên. Ngoài các cơ sở công lập còn có hơn 400 cơ sở, trung tâm, cao đẳng tư nhân có liên quan đến các hoạt động giáo dục cấp cao, và trong số này có 23 trường có chương trình liên kết với các trường đại học ở Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Việc thông qua các văn bản pháp luật gần đây là một phần chủ yếu của công cuộc cải cách giáo dục ở bậc giáo dục cấp cao.

Việc Tổ chức Giáo dục Cấp cao
Bộ Giáo dục đã thành lập các sở và các vụ để quản lý nền giáo dục nhà nước. Có các sở: Giáo dục Cấp cao, Dự bị Đại học, Tiểu học và Trung học, Giáo dục Tư thục, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Kỹ thuật, và Giáo dục Phát triển Đạo đức và Tinh thần. Sở Giáo dục Cấp cao có chức năng phối hợp và giám sát các hoạt động của các trường đại học và cao đẩng công lập và tư thục. Trước năm 1996, hai đạo luật quy định cho các hoạt động giáo dục ở Malaysia, đó là Luật Giáo dục năm 1961 và Luật Đại học và Cao đẳng năm 1971. Hai đạo luật này sau đó đã được thay thế bởi hai đạo luật mới vào năm 1995. Với sự thông qua thêm hai đạo luật nữa vào đầu năm 1996 và một đạo luật vào cuối năm 1996, đến nay giáo dục ở Malaysia được quản trị bởi năm đạo luật.