024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Điểm du lịch tại Lạng Sơn

Khu Di Tích Đồn Mỏ Nhài - Lạng Sơn

Vị trí: Nằm cách đền Nông Lục khoảng 1 km.

Đặc điểm: Bắt đầu từ đình Nông Lục, đi khoảng 1km du khách đã đặt chân đến khu di tích đồn Mỏ Nhài. Đồn nằm trên một ngọn đồi cao, có vị trí quân sự đặc biệt, án ngữ trên con đường chính là Bình Gia, Vũ Lăng và Bằng Mạc, sau khi chuẩn bị cho việc đè bẹp quân đội du kích quanh vùng.

Khu di tích Đồn Mỏ Nhài
Khu di tích Đồn Mỏ Nhài
Vào buổi tối ngày 27/09/1940, với lực lượng du kích không hề nhỏ (600 người), nhóm đã chia là 3 hướng và cùng đồng loạt tấn công đồn Mỏ Nhài của địch. Chỉ với những vũ khí thô sơ, đều là đồ tự chế, ta đã dành được thắng lợi, lấy được một số lượng lớn vũ khí của quân giặc.

Sau này, chiến thắng đồn Mỏ Nhài là dấu ấn quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, đây được coi như một tiếng sung phát động lên cuộc khởi nghĩa toàn quốc, và cũng là bước đầu đấu tranh bằng các lực lượng dân tộc Đông Dương”. Chiến thắng đồn Mỏ Nhài như một lời khẳng định cho sự đúng đắn khi quân dân ta chuyển từ hình thức đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang, và cũng như sự khích lệ dành cho quân dân ta thực hiện các cuộc khởi nghĩa sau này.

Đến đây, khách du lịch Lạng Sơn sẽ có thêm những cái nhìn khách quan hơn về cuộc kháng chiến chống đế quốc thực dân, và hiểu hơn tình yêu quê hương, sự hy sinh của những người lính để có được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay.