024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo dục Malaysia

Nhân tố giáo dục

Nhân tố giáo dục Giáo dục đã cung cấp một nền móng vững chắc để nhà nước xây dựng một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Ngày nay điểm chính yếu là sử dụng giáo dục theo hướng biến Malaysia thành một trung tâm học thuật của khu vực và biến giáo dục thành một món hàng xuất khẩu chất lượng cao.

Malaysia có một dân số trẻ và năng động cùng với tiềm lực mạnh mẽ trong việc tiếp thu những kiến thức và kỹ năng mới. Sự linh hoạt và khả năng thâm nhập công nghệ mới của họ sẽ giúp đưa đất nước của họ tiến lên phía trước trong công cuộc phát triển khoa học và công nghệ toàn cầu.

Malaysia có tỉ lệ người biết chữ lên đến 93%, một trong những tỉ lệ cao nhất thế giới. Điều này phản ánh sự quan trọng của tinh thần cầu tiến, luôn tìm đến giáo dục và kiến thức, vốn là một đặc trưng thuộc về bản chất của người châu Á. Măc dù không có cưỡng bách giáo dục, trên 99% những trẻ em sáu tuổi đều đến trường và có hơn 92% học sinh học lên