024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo dục Malaysia

Tạo một trung tâm cho khu vực

Tạo một trung tâm cho khu vực Việc Kinh doanh Giáo dục
Hệ thống giáo dục ngày nay đã mở cửa và tự do, tạo điều kiện cho một sự linh hoạt cao độ. Bộ phận giáo dục tư nhân đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng với trọng tâm hướng về các chuẩn mực học thuật và các chương trình quốc tế
Bộ Giáo dục Malaysia  luôn theo sát các trường đại học tư thục để đảm bảo các chuẩn mực học thuật không bị thỏa hiệp với những toan tính về thương mại. Ban Uy tín Quốc gia đã có những hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục cấp cao tư nhân, nhãm duy trì chất lượng dạy cũng như nội dung chương trình.

Vai trò Lớn hơn của Giáo dục Tư nhân
Hiện nay nhu cầu học đại học của sinh viên, đặc biệt là trong các ngành khoa học, đã vượt quá khả năng cung ứng của hệ thống giáo dục công lập.
Kết quả là những trường đại học do tư nhân đầu tư đã mọc lên mấy năm gần đây và còn một số trường khác đang chuẩn bị ra đời. Ngoài ra, một số trường đại học quốc tế hàng đầu đã đặt chi nhánh trong nước.

Hiện nay có khoảng 415 cơ sở giáo dục cấp cao tư nhân trong cả nước, cung ứng các chương trình dự bị đại học, đại học liên kết cũng như các chương trình chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Những trường này thu hút các sinh viên chọn hướng hoàn tất chương trình đại học ở một đại học nước ngoài, cũng như thu hút sinh viên quốc tế từ khoảng 57 quốc gia trên thế giới.

Đối đầu với Thử thách Toàn cầu hóa
Các trường đại học và cao đẳng nằm ở đỉnh cao của hệ thống giáo dục Malaysia. Chính quyền có trách nhiệm phát triển các trường đại học không phải thành những 'tháp ngà', mà là những cơ sở có khả năng đáp ứng cho các thử thách toàn cầu hóa. Bộ Giáo dục liên tục xem lại hệ thống, tạo điều kiện cho những thay đổi về cấu trúc, làm cho các trường đại học đáp ứng được cho nhu cầu thị trường.

Trọng tâm là các ngành khoa học và công nghệ nhằm đào tạo những công nhân có kiến thức, có đủ khả năng làm việc trong một nền kinh tế đang hướng đến các công nghệ mới như chế tạo tiên tiến, chế tạo tự động, điện tử, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.
Những hoạt động không chính quy nhằm phối hợp các nỗ lực của chính quyền, của các bộ phận tư nhân và của xã hội đã làm mở rộng các cơ sở hạ tầng cho giáo dục. Một khái niệm về các trường đại học không biên giới, nơi đó sinh viên có được sự linh hoạt trong việc đăng ký vào học và sắp xếp ngành học sẽ giúp tối ưu hóa các nguồn lực về giáo dục trong cả nước.

Cùng lúc đó, các trường đại học nước ngoài được khích lệ đặt chi nhánh ở Malaysia. Các cơ sở tư nhân được mời thành lập các trường đại học tư thục. Ngày nay các công ty trong ngành dầu khí, điện thoại và năng lượng đã thành lập các trường đại học riêng của mình, cung ứng một dải rộng các ngành học về khoa học, công nghệ và quản lý.