024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo dục Malaysia

Xây dựng kiến thức và kỹ năng cho thế kỷ 21

Xây dựng kiến thức và kỹ năng cho thế kỷ 21 Xây dựng Chất lượng và Chuẩn mực
Trong thế kỷ 21, một thanh niên khi đi làm sẽ không cần được đánh giá nhiều lắm về kiến thức và kỹ năng, mà sẽ được đánh giá về cách suy nghĩ sáng tạo và phương pháp học tập. Hệ thống các trường đại học được trông đợi làm cầu nối cho sự chuyển đổi từ một xã hội dựa trên thông tin sang một xã hội dựa trên kiến thức. Từ đó Malaysia đã trang bị cho sinh viên những kỹ năng để tận dụng các cơ hội của một thế giới ngày càng kết nối với nhaụ một cách thuận tiện hơn.

Các cơ sở giáo dục cấp cao của Malaysia đang tiếp tục tăng cường về chuẩn mực giảng đạy cũng như nội dung chương trình để lấy chất lượng làm trung tâm cho hệ thống giáo dục trong cả nước. Mục tiêu là cung ứng các cơ hội học tập với chi phí hợp lý và chất lượng cao. Sự liên kết chiến lược giữa các trường đại học Malaysia và các trường đại học được chọn lọc của nước ngoài đã quốc tế hóa đặc điểm và nội dung chương trình của các cơ sở giáo dục nội địa.
Các trường đại học cả công lẫn tư cùng với các trường cao đẳng đều tập trung vào mục đích làm cho sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay. Điều này được thiết kế trong sự hợp tác với các cơ sở giáo dục nổi tiếng nhất thế giới.

Ban Uy tín Quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục đã đưa ra những chính sách về chất lượng chương trình và uy tín của các loại chứng chỉ, bằng cấp cho các trường đại học công lập và tư thục. Ban gồm 10 học giả được tuyển chọn từ nhiều trường đại học công lập khác nhau. Điều này giúp cho việc đánh giá sinh viên qua các loại chứng chỉ và bằng cấp được chính xác hơn. Ban này đảm bảo duy trì các chuẩn mực về học thuật, chất lượng và sự kiểm soát.

Thuận lợi về Công nghệ Thông tin
Khoa học và kỹ thuật, thương mại và công nghệ và ngay cả văn chương lẫn nhân văn học, tất cả đều bị cuốn theo dòng chảy của cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Bộ Giáo dục đã đáp ứng bằng cách tiến hành một cuộc cải tổ diện rộng để giúp các trường phổ thông, các trường đại học và các cơ sở giáo dục cấp cao khác có đủ kỹ năng và năng lực cỡi ngọn sóng công nghệ thông tin này.
Hệ thống giáo dục đã đưa công nghệ thông tin vào cốt lõi của việc dạy và học và cả trong quy trình quản lý. Các trường 'thông minh' đã được thành lập, ở đó việc học tập sẽ năng động, sống thực và phong phú với sự giao tiếp qua công nghệ multimedia và mạng toàn cầu.
Cơ sở hạ tầng công nghệ cao cho công nghệ thông tin ở nhiều trường đại học đã giúp cho sinh viên tiếp cận với các thông tin chiến lược, những cơ sở dữ liệu và nguồn kiến thức quốc tế. Hầu hết các trường đại học trong nước đều có hệ thống cáp quang kỹ thuật số và một số trường đã có những chương trình học từ xa đối với các ngành chuyên môn và kỹ thuật.

Sự Cộng tác giữa Công nghiệp và Trường Đại học
Giáo dục cấp cao ở Malaysia cung cấp cho sinh viên cơ hội để tiếp xúc mật thiết với công nghiệp. Các trường đại học và các học viện nghiên cứu là một phần của sự liên kết được thành lập bởi Hội đồng Quốc gia về Nghiên cứu và Phát triển Khoa học. Sự cộng tác chặt chẽ giữa các học viện nghiên cứu, các trường đại học và bộ phận tư nhân đã thiết lập nên một nhóm chuyên gia cố vấn đứng hàng đầu trong cuộc nghiên cứu chiến lược. Những nỗ lực của Malaysia nhằm thiết lập một môi trường nghiên cứu có ích đã tạo ra nhiều dự án nghiên cứu chung liên quan đến các công ty đa quốc gia lớn cũng như các công ty vừa và nhỏ.

Sự hỗ trợ của nhà nước cho việc nghiên cứu của các trường đại học là từ Công ty Phát triển Công nghệ Malaysia. Công ty này đã xúc tiến các mối liên kết giữa các công ty, các nhà công nghệ, các nhà nghiên cứu và các cơ sở tài chính, và đã cấp vốn dự án cho việc thương mại hóa các dự án nghiên cứu của các trường đại học.
Trong nước, đã có vài công viên công nghệ cao được chủ động xây đựng gần các trường đại học để giúp cả học thuật lẫn công nghiệp đều có thể tối ưu hóa các nguồn lực và khả năng sẵn có. Trọng tâm của công việc này là ghép việc nghiên cứu và phát triển với các nhu cầu thị trường trong một môi trường năng động và linh hoạt. Điều này giúp cho các sinh viên một cơ hội độc đáo, theo đó các kiến thức trong lớp học có thể được 'thử nghiệm' ngay lập tức trong môi trường kinh doanh thực tế.