024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo dục Malaysia

Tổng quát

Lịch sử giáo dục của Malaysia bắt đầu với sự hình thành các trường 'Pondok' cũng như các trường Ả Rập và các trường tôn giáo cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Đến đầu thế kỷ thứ 20, các cơ sở giáo dục đã trở nên có tổ chức hơn và kiến thức thế giới đã được đưa ...

Những năm tháng có tính quyết định

Nhà nước Malaysia cho học sinh được học 11 năm miễn phí, và 20,4% ngân sách quốc gia được dành cho giáo dục. Sự tối ưu đã đạt được qua một hệ thống được thiết kế kỹ lưỡng tạo sự linh hoạt cho các tiến thủ cá nhân. Điều này có thể thấy rõ qua hệ thống các trường mẫu ...

Hệ thống giáo dục quốc gia

Nền giáo dục nói chung nằm dưới quyền hạn của Bộ Giáo dục. Bộ này có trách nhiệm quản lý hệ thống trường lớp từ cấp 1 đến đại học, quy định chương trình, kiểm soát các cuộc thi cử và giám sát sự phát triển giáo dục trong nước. Giáo dục tiểu học ở Malaysia bao ...

Các trường quốc tế

Sự năng động về kinh tế của Malaysia, sự ổn định về chính trị và xã hội và môi trường sống thuận lợi đã thu hút một cộng đồng lớn người nước ngoài tới đây. Những nhà đầu tư, các doanh nhân và các nhà chuyên môn đã coi đất nước này là ngôi ...

Xây dựng kiến thức và kỹ năng cho thế kỷ 21

Xây dựng Chất lượng và Chuẩn mực Trong thế kỷ 21, một thanh niên khi đi làm sẽ không cần được đánh giá nhiều lắm về kiến thức và kỹ năng, mà sẽ được đánh giá về cách suy nghĩ sáng tạo và phương pháp học tập. Hệ thống các trường đại học được trông đợi ...

Tạo một trung tâm cho khu vực

Việc Kinh doanh Giáo dục Hệ thống giáo dục ngày nay đã mở cửa và tự do, tạo điều kiện cho một sự linh hoạt cao độ. Bộ phận giáo dục tư nhân đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng với trọng tâm hướng về các chuẩn mực học thuật và các chương trình quốc tế Bộ ...

Nhân tố giáo dục

Giáo dục đã cung cấp một nền móng vững chắc để nhà nước xây dựng một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Ngày nay điểm chính yếu là sử dụng giáo dục theo hướng biến Malaysia thành một trung tâm học thuật của khu vực và biến giáo dục thành một ...

Hệ thống quản lý của các cơ sở

Ở Malaysia, mỗi cơ sở giáo dục cấp cao phải điều phối các chức năng quản trị của nó để phục vụ tốt nhất cho mục tiêu giáo dục. Cơ cấu tổ chức của các trường đại học thường giống nhau và được quy định trong Các Đạo luật Nhà nước. Hiệu trưởng là người điều hành chính trong ...

Chiến lược giáo dục của Malaysia

Một hệ thống giáo dục nhậy bén với thị trường đang dần dần phát triển ở Malaysia. Các trường phổ thông và trường đại học đang tiến hành những thử thách của việc toàn cầu hóa bằng cách thay đổi không những chỉ trong nội dung chương trình mà quan trọng hơn là cách truyền ...

Các loại hình giáo dục cấp cao

Giáo dục Phi Đại học (Kỹ thuật / Hướng nghiệp) Kỹ thuật và giáo dục hướng nghiệp được dạy trong các trường kỹ thuật, chẳng hạn như Học viện Công nghệ MARA, Cao đẳng Tunku Abdul Rahman và các trường sư phạm. Chương trình này kéo dài từ hai đến ba năm để sinh viên lấy chứng chỉ tốt ...