024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Kinh tế Malaysia

Kinh tế những năm về trước

Phát triển đô thị Mức giá trị gia tăng trong lĩnh vực xây dựng của Malaysia đã suy giảm mạnh khoảng 19,2% trong năm 1998, phản ánh tình hình giảm thiểu xây dựng của một số bộ phận đã dư thừa mức cung ứng, cũng như việc hoàn thành xong các dự án về cơ sở hạ tầng. Ở bộ phận phi ...

Kinh tế trong quý đầu 2003

Sự gia tăng tổng sản phẩm nội địa của Malaysia trong quý đầu năm 2003 đã nằm trong dự kiến. Các hoạt động kinh tế được mở rộng ở mức 4% so với mức 1,3% cùng kỳ năm 2002. Kinh tế của Malaysia đã phục hồi nhanh bất kể ảnh hưởng của môi trường bên ngoài với sự bấp bênh gia tăng và tác ...

Kinh tế năm 2002

Trong năm 2002, việc phục hồi kinh tế của Malaysia đã có sức vươn lên giữa một môi trường bên ngoài đầy thử thách, với tổng sản phẩm nội địa gia tăng 4,2% sự tăng trưởng kinh tế có cơ sở rộng lớn, phát sinh từ nhu cầu nội địa lớn mạnh và được củng cố bởi hoạt động xuất khẩu có nhiều ...

Kinh tế năm 2001

Tổng sản phẩm quốc dân Nền kinh tế của Malaysia trong năm 2001 vẫn giữ được sức đi lên trong bối cảnh thử thách của môi trường bất ổn bên ngoài. Trong khi kinh tế thế giới bị suy thoái và tình hình nghiêm trọng hơn dự kiến, cùng với sự kiện ngày 11 tháng 9 tại Mỹ đã tác ...