024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Tổng quan Malaysia

Tổng quan

Với dân số khoảng 23 triệu người, Malaysịa là một tập hợp độc đáo của nhiều nhóm người khác nhau. Những cư dân đầu tiên trên vùng bán đảo này là giống người Orang Asli. Hiện nay còn một số bộ tộc ở bang Sabah và bang Sarawak vẫn còn sống cuộc sống du cư. Những người nhập cư ...