024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Du Thuyền Paloma


Du Thuyền Paloma

Hạ Long tuyệt cảnh cùng Paloma - 3 ngày

Điểm đến: Vịnh Bái Tử Long – làng chài Vông Viêng – hang Trống – vịnh Lan Hạ - đảo Ba Hầm – làng chài Vạn Giá – vịnh Hạ Long – hang Sửng Sốt
Mã tour: Paloma 3
Giá: 4,717,000/khách

Hạ Long tuyệt cảnh cùng Paloma - 2 ngày

Điểm đến: Bái Tử Long – Làng chài Vung Viêng – Hang Trống – Vịnh Hạ Long – Hang Sửng Sốt
Mã tour: Paloma 2
Giá: 2,749,000/khách
Hỏi và trả lời