024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay tới Campuchia

Vé máy bay Đà Nẵng - Siem Reap

Mã:
Điểm đến: Siem Reap
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Đà Nẵng - Siem Reap Số hiệu Siem Reap - Đà Nẵng Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 825 16:05 18:20 VN 824 19:00 21:00 Lịch bay chặng Đà ...

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh tới Phnom Penh

Mã: Hồ Chí Minh - Phnom Penh
Điểm đến: Phnom Penh
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Phnom Penh Số hiệu Phnom Penh - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 3851 7:40 8:25 VN 921 14:15 15:00 VN 3855 ...

Siem Reap - Hồ Chí Minh

Mã: VNA-REP-SGN
Điểm đến: Tp Hồ Chí Minh
Mô tả: Hãng Combodia Angkok  Air hợp tác với hãng Combodia Angkok  Air có các chuyến bay giữa Hồ Chí Minh tới Siem Reap với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến VN 3822 Thành Phố ...

Phnom Penh - Hồ Chí Minh tuần 2 chuyến hãng Combodia Angkok Air

Mã: Phnom Penh - Tp Hồ Chí Minh
Điểm đến: Tp Hồ Chí Minh
Mô tả: Hãng Combodia Angkok Air hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay giữa Phnom Penh tới Hồ Chí Minh với các chuyến bay hàng tuần. Chuyến bay Khởi hành Đến VN 3856 Thành Phố ...

Hồ Chí Minh - Siem Reap tuần 3 chuyến hãng Combodia Angkok Air

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Siem Reap
Điểm đến: Siem Reap
Mô tả: Hãng Vietnnam Airlines hợp tác với hãng Combodia Angkok  Air có các chuyến bay giữa Hồ Chí Minh tới Siem Reap với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến VN 3823 ...

Hồ Chí Minh - Phnom Penh 2 tuần chuyến hãng Combodia Angkok Air

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Phnom Penh
Điểm đến: Phnom Penh
Mô tả: Hãng Vietnam Airlines hợp tác với hãng Combodia Angkok  Air có các chuyến bay giữa Hồ Chí Minh tới Phnom Penh với các chuyến bay hàng tuần. Chuyến bay Khởi hành Đến VN 3857 ...

Hồ Chí Minh - Siem Reap

Mã: VNA-SGN-REP
Điểm đến: Siem Reap
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Siem Reap Số hiệu Siem Reap - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 3819 8:20 9:20 VN 3818 10:10 11:10 VN 3825 ...

Hà Nội - Siêm Riệp

Mã: VNA-HAN-REP
Điểm đến: Siem Reap
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Siem Reap Số hiệu Siem Reap - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 931 12:10 16:10 VN 930 16:55 20:45 VN 835 ...

Hà Nội - Phnom Penh

Mã: Hà Nội - Phnom Penh
Điểm đến: Phnom Penh
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Phnom Penh Số hiệu Phnom Penh - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 3869 8:00 9:45 VN 3868 17:45 19:30 VN 921 ...
Hỏi và trả lời