024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay tới Hà Lan

Vé máy bay Hồ Chí Minh - Amsterdam

Mã: VNA-SGN-AMS
Điểm đến: Amsterdam
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Amsterdam Số hiệu Amsterdam - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 31 22:35 11:35 VN 3150 8:20 7:00 VN 3151 ...

Vé máy bay Hà Nội - Amsterdam

Mã: VNA-HAN-AMS
Điểm đến: Amsterdam
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Amsterdam Số hiệu Amsterdam - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 17 23:50 10:05 VN 3153 8:00 6:20 VN 3152 ...
Hỏi và trả lời