024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay tới Lào

Vé máy bay Vinh - Vientiane

Mã:
Điểm đến: Vientiane
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Vinh - Vientiane Số hiệu Vientiane - Vinh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 911 08:40 10:00 VN 910 10:40 11:50 Lịch bay chặng Vinh - Vientiane - ...

Ventiane - Hà Nội tuần 1 chuyến hãng Lao Airlines

Mã: Ventiane - Hà Nội
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Hãng Lao Airlines hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Vientiane tới Hà Nội với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến VN 2896 Thành Phố ...

Pakse - Hồ Chí Minh tuần 1 chuyến hãng Lao Airlines

Mã: Pakse - Tp Hồ Chí Minh
Điểm đến: Tp Hồ Chí Minh
Mô tả: Hãng Lao Airlines hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Pakse tới Hồ Chí Minh với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến Thành phố Thời gian ...

Luang Phrabang - Hà Nội tuần 1 chuyến hãng Lao Airlines

Mã: Luang Phrabang - Hà Nội
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Hãng Lao Airlines hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Luang Prabang tới Hà Nội với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến VN 2904 Thành Phố ...

Hồ Chí Minh - Pakse tuần 1 chuyến hãng Lao Airlines

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Pakse
Điểm đến: Pakse
Mô tả: Hãng Vietnam Airlines hợp tác với hãng Lao Airlines có các chuyến bay từ Hồ Chí Minh tới Pakse với các chuyến bay hàng tuần. Chuyến bay Khởi hành Đến Thành phố Thời gian ...

Hà Nội - Ventiane tuần 1 chuyến hãng Lao Airlines

Mã: Hà Nội - Ventiane
Điểm đến: Ventiane
Mô tả: Hãng Vietnam Airlines hợp tác với hãng Lao Airlines có các chuyến bay từ Hà Nội tới Vientiane với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến VN 2897 Thành Phố ...

Hà Nội - Luang Prabang

Mã: VNA-HAN-LPQ
Điểm đến: Luang Phrabang
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Luang Prabang Số hiệu Luang Prabang - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 931 12:10 13:30 VN 2904 17:10 18:10 VN 2905 ...

Hồ Chí Minh - Viêng Chăn

Mã: VNA-SGN-VTE
Điểm đến: Viêng Chăn
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Vientiane Số hiệu Vientiane - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 920 16:10 19:15 VN 921 11:50 15:00 Lịch bay chặng ...

Hồ Chí Minh - Luang Prabang

Mã: VNA-SGN-LPQ
Điểm đến: Luang Phrabang
Mô tả: Vietnam Airlines là hãng hàng không có các chuyến bay giữa Hồ Chí Minh và Luang Phrabang với các chuyến bay hàng tuần. Trên Vietnam Airlines: Chuyến bay Khởi hành Đến Chuyển tải VN 218 VN 865 ...

Hà Nội - Viêng Chăn, Lào

Mã: VNA-HAN-VTE
Điểm đến: Viêng Chăn
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Vientiane Số hiệu Vientiane - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 921 10:00 11:05 VN 2896 14:40 15:50 VN 2897 ...
Hỏi và trả lời