024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay tới Nhật Bản

Hồ Chí Minh - Tokyo

Mã: JL-SGN-NRT
Điểm đến: Tokyo
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Tokyo Số hiệu Tokyo - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 300 00:05 08:00 VN 301 09:30 13:45 VN 302 ...

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh tới Osaka

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Osaka
Điểm đến: Osaka
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Osaka Số hiệu Osaka - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 320 00:10 07:20 VN 321 10:30 13:50 Lịch bay chặng ...

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh tới Nagoya

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Nagoya
Điểm đến: Nagoya
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Nagoya Số hiệu Nagoya - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 340 00:10 07:30 VN 341 10:30 14:00 Lịch bay chặng Hồ ...

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh tới Fukuoka

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Fukuoka
Điểm đến: Fukuoka
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Fukuoka Số hiệu Fukuoka - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 350 00:35 07:30 VN 351 10:30 13:35 Lịch bay chặng Hồ ...

Hà Nội - Tokyo

Mã: VNA-HAN-NRT
Điểm đến: Tokyo
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Tokyo Số hiệu Tokyo - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 310 00h40 07h30 VN 311 10h00 13h40     ...

Chuyến bay từ Hà Nội tới Osaka

Mã: Hà Nội - Osaka
Điểm đến: Osaka
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Osaka Số hiệu Osaka - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 330 00h20 06h40 VN 331 10h30 13h25 Lịch bay chặng Hà Nội - Osaka - ...

Chuyến bay từ Hà Nội tới Nagoya

Mã: Hà Nội - Nagoya
Điểm đến: Nagoya
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Nagoya Số hiệu Nagoya - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 346 00h20 06h55 VN 347 10h30 13h35 Lịch bay chặng Hà Nội - Nagoya ...

Hà Nội - Fukuoka

Mã: JL-HAN-FUK
Điểm đến: Fukuoka
Mô tả: Từ Hà nội, có các chuyến bay trên Japan Airlines, Thai Airways International và Cathay Pacific Airways tới Fukuoka: Trên Japan Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Tokyo - Hồ Chí Minh tuần 1 chuyến hãng Japan Airlines

Mã: Tokyo - Tp Hồ Chí Minh
Điểm đến: Tp Hồ Chí Minh
Mô tả: Hãng Japan Airlines hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Tokyo tới Hồ Chí Minh với các chuyến bay hàng tuần. Chuyến bay Khởi hành Đến Thành phố Thời gian ...

Tokyo - Hà Nội tuần 1 chuyến hãng Japan Airlines

Mã: Tokyo - Hà Nội
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Hãng Japan Airlines hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Tokyo tới Hà Nội với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến Thành phố Thời gian ...

Hồ Chí Minh - Tokyo tuần 1 chuyến hãng Japan Airlines

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Tokyo
Điểm đến: Tokyo
Mô tả: Hãng Việt Nam Airlines hợp tác với hãng Japan Airlines có các chuyến bay giữa Hồ Chí Minh tới Tokyo với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến Thành phố Thời ...

Hà Nội - Tokyo tuần 1 chuyến hãng Japan Airlines

Mã: Hà Nội - Tokyo
Điểm đến: Tokyo
Mô tả: Hãng Vietnam Airlines hợp tác với hãng Japan Airlines có các chuyến bay từ Hà Nội tới Tokyo với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến VN 3310 Thành Phố Thời gian ...
Hỏi và trả lời