024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay tới Pháp

Vé máy bay Hồ Chí Minh - Toulouse

Mã:
Điểm đến: Toulouse
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Toulouse Số hiệu Toulouse - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 11 23:00 10:55 VN 3112 7:15 6:45 VN 3113 ...

Vé máy bay Hồ Chí Minh - Montpellier

Mã:
Điểm đến: Montpellier
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Montpellier Số hiệu Montpellier - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 11 23:00 10:20 VN 3126 6:40 6:10 VN ...

Vé máy bay Hồ Chí Minh - Marseille

Mã:
Điểm đến: Marseille
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Marseille Số hiệu Marseille - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 11 23:00 23:00 VN 3116 9:35 6:10 VN 3119 ...

Vé máy bay Hà Nội - Toulouse

Mã:
Điểm đến: Toulouse
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Toulouse Số hiệu Toulouse - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 17 23:50 10:55 VN 3114 9:50 6:20 VN 3113 VN ...

Vé máy bay Hà Nội - Montpellier

Mã:
Điểm đến: Montpellier
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Montpellier Số hiệu Montpellier - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 17 23:50 10:20 VN 3126 6:40 6:20 VN 3129 ...

Vé máy bay Hà Nội - Marseille

Mã:
Điểm đến: Marseille
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Marseille Số hiệu Marseille - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 17 23:50 10:55 VN 3116 9:35 6:20 VN 3117 ...

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh tới Paris

Mã: Hồ Chí Minh - Paris
Điểm đến: Paris
Mô tả: Có các chuyến bay quốc tế trên Air France, Lufthansa Airlines, Vietnam Airlines, Japan Airlines, Korean Airlines, Cathay Pacific Airlines, Singapore Airlines và Malaysian Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh tới Paris. Trên Air France Khởi hành Tới Chuyển tải ...

Chuyến bay từ Hà Nội tới Paris

Mã: Hà Nội - Paris
Điểm đến: Paris
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Paris Số hiệu Paris - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 17 23h50 07h00 VN 16 14h00 06h20 Lịch bay chặng Hà Nội - Paris - ...

Paris - Hồ Chí Minh

Mã: VNA-PAR-SGN
Điểm đến: Tp Hồ Chí Minh
Mô tả: Hãng  Air France hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay giữa Paris đến thành phố Hồ Chí Minh với các chuyến bay hàng tuần. Chuyến bay Khởi hành Đến VN 2106 Thành Phố Thời gian ...

Hồ Chí Minh - Paris

Mã: VNA-SGN-PAR
Điểm đến: Paris
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Paris Số hiệu Paris - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 11 23:00 06:30 VN 10 13:10 06:10   ...
Hỏi và trả lời