024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay tới Singapore

Hà Nội - Singapore

Mã: VNA-HAN-SIN
Điểm đến: Singapore
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hà Nội - Singapore Số hiệu Singapore - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 663 08:05 12:25 VN 662 13:25 15:40 VN 661 10:45 ...

Hồ Chí Minh - Singapore

Mã: SQ-SGN-SIN
Điểm đến: Singapore
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Singapore Số hiệu Singapore - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 651 9:15 12:10 VN 650 13:10 14:15 VN 655 14:30 17:25 VN 654 18:25 19:30 VN 659 16:30 19:25 VN 658 20:25 21:03 Lịch ...
Hỏi và trả lời