024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay tới Trung Quốc

Vé máy bay Hồ Chí Minh - Thượng Hải

Mã:
Điểm đến: Thượng Hải
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Thượng Hải Số hiệu Thượng Hải - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 522 07:30 12:40 VN 523 15:10 18:25 ...

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh tới Nam Ninh

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Nam Ninh
Điểm đến: Nam Ninh
Mô tả: Từ thành phố Hồ Chí Minh, có các chuyến bay trên China Southern Airlines và Vietnam Airlines tới Nam Ninh. Trên China Southern Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố ...

Hồ Chí Minh - Quảng Châu

Mã: CZ-SGN - CAN
Điểm đến: Quảng Châu
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Quảng Châu Số hiệu Quảng Châu - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 502 10:25 14:10 VN 503 15:15 17:00 Lịch bay ...

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh tới Bắc Kinh

Mã: Tp Hồ Chí Minh - Bắc Kinh
Điểm đến: Bắc Kinh
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Bắc Kinh Số hiệu Bắc Kinh - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 276 18:00 14:45 VN 513 15:45 22:05 VN 512 ...

Chuyến bay từ Hà Nội tới Thượng Hải

Mã: Hà Nội - Thượng Hải
Điểm đến: Thượng Hải
Mô tả: Từ Hà nội, có các chuyến bay quốc tế trên China Southern Airlines, Vietnam Airlines và Thai Airways International tới Thượng Hải: Trên China Southern Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay ...

Quảng Châu - Hồ Chí Minh tuần 2 chuyến hãng China Southern Airlines

Mã: Quảng Châu - Tp Hồ Chí Minh
Điểm đến: Tp Hồ Chí Minh
Mô tả: Hãng China Southern Airlines hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Quảng Châu tới Hồ Chí Minh với các chuyến bay hàng tuần. Chuyến bay Khởi hành Đến Thành phố ...

Quảng Châu - Hà Nội

Mã: VNA-CAN-HAN
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Hãng China Southern Airlines hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Quảng Châu tới Hà Nội với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến Thành phố Thời gian Thành ...

Hà Nội - Bắc Kinh tuần 1 chuyến hãng China Southern Airlines

Mã: Hà Nội - Bắc Kinh
Điểm đến: Bắc Kinh
Mô tả: Hãng Vietnam Airlines hợp tác với hãng China Southern Airlines có các chuyến bay từ Hà Nội tới Bắc Kinh với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến VN 3506 Thành ...

Hà Nội - Quảng Châu

Mã: VNA-HAN-CAN
Điểm đến: Quảng Châu
Mô tả: Hãng Vietnam Airlines hợp tác với hãng China Southern Airlines có các chuyến bay từ Hà Nội tới Quảng Châu với các chuyến bay hàng tuần.   Chuyến bay Khởi hành Đến VN 3508 Thành Phố Thời gian ...

Bắc Kinh - Hà Nội tuần 1 chuyến hãng China Southern Airlines

Mã: Bắc Kinh - Hà Nội
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Hãng China Southern Airlines hợp tác với hãng Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Bắc Kinh tới Hà Nội với các chuyến bay hàng tuần. Chuyến bay Khởi hành Đến Thành phố Thời ...

Hà Nội - Thượng Hải

Mã: Hà Nội - Thượng Hải
Điểm đến: Thượng Hải
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Thượng Hải Số hiệu Thượng Hải - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 530 10h20 14h45 VN 531 15h50 18h10 Lịch bay chặng ...

Hà Nội - Bắc Kinh

Mã: Hà Nội - Bắc Kinh
Điểm đến: Bắc Kinh
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Bắc Kinh Số hiệu Bắc Kinh - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 512 10h10 14h45 VN 513 15h45 18h20 Lịch bay chặng Hà Nội ...
Hỏi và trả lời