024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay tới Úc

Hồ Chí Minh - Sydney, Úc

Mã: VNA-SGN-SYD
Điểm đến: Sydney
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hồ Chí Minh - Sydney Số hiệu Sydney - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 773 21:10 09:50 VN 772 11:50 16:35 Lịch bay chặng Hồ Chí ...

Hồ Chí Minh - Perth, Úc

Mã: QF-SGN-PER
Điểm đến: Perth
Mô tả: Từ thành phố Hồ Chí Minh, có các chuyến bay trên Qantas Airlines và Singapore Airlines tới Perth. Trên Qantas Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Hồ Chí Minh - Melbourne

Mã: VNA-SGN-MEL
Điểm đến: Melbourne
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Melbourne Số hiệu Melbourne - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 781 21:00 08:35 VN 780 10:35 16:25 Lịch bay chặng ...

Hồ Chí Minh - Canberra

Mã: QF-SGN-CBR
Điểm đến: Canbera
Mô tả: Từ thành phố Hồ Chí Minh, có các chuyến bay trên Qantas Airlines và Vietnam Airlines tới Canberra: Trên Qantas Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Hồ Chí Minh - Cairns

Mã: QF-SGN-QNS
Điểm đến: Cairns
Mô tả: Từ thành phố Hồ Chí Minh, có các chuyến bay trên Qantas Airlines tới Cairns:   Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian Thành Phố ...

Hồ Chí Minh - Brisbane

Mã: QF-SGN-BNE
Điểm đến: Brisbane
Mô tả: Có các chuyến bay quốc tế trên Qantas Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh tới Brisbane. Trên Qantas Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Hồ Chí Minh - Adelaide

Mã: QF-SGN-ADL
Điểm đến: Adelaide
Mô tả: Có các chuyến bay quốc tế trên Qantas Airlines và Singapore Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh tới Adelaide. Trên Qantas Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Hà Nội - Sydney, Úc

Mã: VNA-HAN-SYD
Điểm đến: Sydney
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hà Nội - Sydney Số hiệu Sydney - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN251 16:10 09:50 VN772 11:50 20:40 VN773 VN266 ...

Hà Nội - Perth

Mã: QF-HAN-PER
Điểm đến: Perth
Mô tả: Từ Hà nội, có các chuyến bay quốc tế trên Qantas Airlines và Singapore Airlines tới Perth. Trên Qantas Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Hà Nội - Melbourne

Mã: VNA-HAN-MEL
Điểm đến: Melbourne
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hà Nội - Melbourne Số hiệu Melbourne - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 273 20:30 8:35 VN 780 10:35 20:30 VN 781 ...

Hà Nội - Darwin

Mã: QF-HAN-DRW
Điểm đến: Darwin
Mô tả: Từ Hà nội, có các chuyến bay quốc tế trên Vietnam Airlines, Malaysian Airlines System, và Qantas Airlines tới Darwin: Trên Qantas Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Hà Nội - Canbera

Mã: VNA-HAN-CBR
Điểm đến: Canbera
Mô tả: Từ Hà nội, có các chuyến bay quốc tế trên Qantas Airlines và Vietnam Airlines tới Canberra: Trên Vietnam Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Hà Nội - Brisbane

Mã: QF-HAN-BNE
Điểm đến: Brisbane
Mô tả: Từ Hà nội, có các chuyến bay quốc tế tới Brisbane trên Qantas Airlines, China Airlines, Vietnam Airlines, Malaysian Airlines System và Thai Airways International. Trên Qantas Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố ...

Hà Nội - Adelaide

Mã: M-HAN-ADL
Điểm đến: Adelaide
Mô tả: Qantas Airlines, Malaysian Airlines System và Vietnam Airlines có các chuyến bay từ Hà Nội tới Adelaide. Trên Malaysia Airlines Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian ...

Hà Nội - Sydney, Úc

Mã: MH-HAN-SYD
Điểm đến: Sydney
Mô tả: Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian Thành Phố Thời gian ...

Hà Nội - Sydney, Úc

Mã: VNA-HAN-SYD
Điểm đến: Sydney
Mô tả: Khởi hành Tới Chuyển tải Chuyến bay Thành Phố Thời gian Thành Phố Thời gian ...
Hỏi và trả lời