024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay từ Đà Lạt

Đà Lạt - Đà Nẵng

Mã: VNA: Đà Lạt - Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Đà Nẵng - Đà Lạt Số hiệu Đà Lạt - Đà Nẵng Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1955 06:45 08:10 VN1954 08:40 10:00 Lịch bay chặng Đà ...

Đà Lạt - Hồ Chí Minh

Mã: VNA-DLI-SGN
Điểm đến: Hồ Chí Minh
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hồ Chí Minh - Đà Lạt Số hiệu Đà Lạt – Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1380 06:55 07:45 VN1381 08:30 09:15 VN7380 ...

Đà Lạt – Hà Nội

Mã: VNA-DLI-HAN
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hà Nội – Đà Lạt Số hiệu Đà Lạt - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1565 12:45 14:35 VN1564 15:20 17:05 VN1565 ...
Hỏi và trả lời