024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay từ Đà Nẵng

Đà Nẵng - Vinh

Mã: VNA-DAD-VII
Điểm đến: Vinh
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Đà Nẵng - Vinh Số hiệu Vinh - Đà Nẵng Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1020 09h30 10h45 VN 1021 11h25 12h40 Lịch bay chặng Đà Nẵng - ...

Đà Nẵng - Hải Phòng

Mã: VNA-DAD-HPH
Điểm đến: Hải Phòng
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Đà Nẵng - Hải Phòng Số hiệu Hải Phòng - Đà Nẵng Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1670 07h05 08h40 VN1671 09h20 10h55 ...

Đà Nẵng - Đà Lạt

Mã: VNA-DAD-DLI
Điểm đến: Đà Lạt
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Đà Nẵng - Đà Lạt Số hiệu Đà Lạt - Đà Nẵng Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1955 06:45 08:10 VN1954 08:40 10:00 Lịch bay chặng Đà ...

Đà Nẵng - Pleiku

Mã: VNA-DAD-PXU
Điểm đến: Pleiku
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Pleiku - Đà Nẵng Số hiệu Đà Nẵng - Pleiku Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1900 20:50 21:35 VN 1901 19:15 20:10 Lịch bay chặng Đà Nẵng - ...

Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột

Mã: VNA-DAD-BMV
Điểm đến: Buôn Mê Thuột
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột Số hiệu Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1021 13h20 14h35 VN1020 07h45 08h50 ...

Đà Nẵng - Nha Trang

Mã: VNA-DAD-NHA
Điểm đến: Nha Trang
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Đà Nẵng – Nha Trang Số hiệu Nha Trang – Đà Nẵng Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1942 08:10 09:10 VN 1943 06:15 07:20 VN7944 ...

Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Mã: VNA-DAD-SGN
Điểm đến: Hồ Chí Minh
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hồ Chí Minh - Đà Nẵng Số hiệu Đà Nẵng - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 104 07:00 08:20 VN 101 05:55 07:15 VN 106 ...

Đà Nẵng - Hà Nội

Mã: VNA-DAD-HAN
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hà Nội - Đà Nẵng Số hiệu Đà Nẵng – Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 167 12:50 14:05 VN 160 08:00 09:20 VN 163 ...
Hỏi và trả lời