024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay từ Hà Nội

Hà Nội - Chu Lai

Mã: VNA-HAN-VCL
Điểm đến: Chu Lai
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Chu Lai Số hiệu Hà Nội - Chu Lai Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 7641 13h55 15h50 VN 7640 16h30 18h20 Lịch bay chặng Hà Nội - ...

Hà Nội - Phú Quốc

Mã: VNA-HAN-PQC
Điểm đến: Phú Quốc
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Phú Quốc Số hiệu Phú Quốc - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1233 07:00 09:05 VN1232 09:50 11:55 VN1235 ...

Hà Nội - Vinh

Mã: VNA-HAN-VII
Điểm đến: Vinh
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Vinh Số hiệu Vinh - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 8313 09:15 10:10 VN 8312 14:25 15:25 VN 1715 18:35 ...

Hà Nội - Cần Thơ

Mã: VNA-HAN-VCA
Điểm đến: Cần Thơ
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Cần Thơ Số hiệu Cần Thơ - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1201 07:30 09:40 VN1200 10:25 12:35 VN1203 ...

Hà Nội - Đồng Hới

Mã: VNA-HAN-VDH
Điểm đến: Đồng Hới
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Đồng Hới Số hiệu Đồng Hới - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 8591 08:05 08:30 VN 1592 08:50 09:50 Lịch bay chặng ...

Hà Nội - Điện Biên

Mã: VNA-HAN-DIN
Điểm đến: Điện Biên
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Điện Biên Số hiệu Điện Biên - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN8202 11:55 13:05 VN8203 13:35 14:35 VN8204 ...

Hà Nội - Pleiku

Mã: VNA-HAN-PXU
Điểm đến: Pleiku
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Pleiku - Hà Nội Số hiệu Hà Nội - Pleiku Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1613 07:25 09:00 VN 1612 09:50 11:20 VN7613 07:55 ...

Hà Nội - Quy Nhơn

Mã: VNA-HAN-UIH
Điểm đến: Quy Nhơn
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Quy Nhơn - Hà Nội Số hiệu Hà Nội - Quy Nhơn Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1621 07:25 09:00 VN 1620 09:45 11:15 Lịch bay chặng Hà Nội - ...

Hà Nội - Nha Trang

Mã: VNA-HAN-NHA
Điểm đến: Nha Trang
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội – Nha Trang Số hiệu Nha Trang – Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN7557 10:35 12:20 VN1552 06:15 08:00 VN1557 ...

Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mã: VNA-HAN-SGN
Điểm đến: Hồ Chí Minh
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Hồ Chí Minh Số hiệu Hồ Chí Minh - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 223 05:45 07:55 VN 224 05:50 07:55 VN 227 ...

Hà Nội - Huế

Mã: VNA-HAN-HUI
Điểm đến: Huế
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội – Huế Số hiệu Huế – Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1541 09:00 10:10 VN 1540 10:50 12:00 VN 1543 ...

Hà Nội - Đà Nẵng

Mã: NVA-HAN-DAD
Điểm đến: Đà Nẵng
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Đà Nẵng Số hiệu Đà Nẵng – Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 161 06:00 07:20 VN 7166 05:55 07:15 VN 163 ...

Hà Nội - Đà Lạt

Mã: VNA-HAN-DLI
Điểm đến: Đà Lạt
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội – Đà Lạt Số hiệu Đà Lạt - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1562 12:20 14:10 VN1564 14:50 16:35 Lịch bay chặng Hà ...

Hà Nội - Buôn Mê Thuột

Mã: VNA-HAN-BMV
Điểm đến:
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội – Buôn Mê Thuột Số hiệu Buôn Mê Thuột – Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1601 07:25 15:50 VN 1600 09:55 11:35 Lịch bay ...
Hỏi và trả lời