024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay từ Hải Phòng

Hải Phòng - Đà Nẵng

Mã: VNA-HPH–DAD
Điểm đến: Đà Nẵng
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Đà Nẵng - Hải Phòng Số hiệu Hải Phòng - Đà Nẵng Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1670 07h05 08h40 VN1671 09h20 10h55 ...

Hải Phòng – Hồ Chí Minh

Mã: VNA-HPH–SGN
Điểm đến: Tp Hồ Chí Minh
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hồ Chí Minh - Hải Phòng Số hiệu Hải Phòng - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1182 11:15 13:15 VN1183 12:30 14:25 ...
Hỏi và trả lời