024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay từ Hồ Chí Minh


Hồ Chí Minh - Rạch Giá

Mã: VNA-SGN-VKG
Điểm đến: Rạch Giá
Mô tả: Lịch bay của VNA, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu TP HCM – RẠCH GIÁ Số hiệu RẠCH GIÁ – TP HCM Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 8003 06:00 06:50 VN 8002 07:20 08:05 Lịch bay chặng Hồ Chí ...

Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Mã: VNA-SGN-THD
Điểm đến: Thanh Hóa
Mô tả: Lịch bay của VNA, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Thanh Hóa Số hiệu Thanh Hóa - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1270 12:10 14:05 VN 1271 14:55 16:50 VN 7272 ...

Hồ Chí Minh - Phú Quốc

Mã: VNA-SGN-PQC
Điểm đến: Phú Quốc
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh – Phú Quốc Số hiệu Phú Quốc – Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1813 08:25 09:20 VN 1812 10:05 11:05 VN ...

Hồ Chí Minh - Cà Mau

Mã: VNA-SGN-CAH
Điểm đến: Cà Mau
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu TP HCM - Cà Mau Số hiệu Cà Mau - TP HCM Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 8061 05:55 06:55 VN 8060 07:25 08:30 Lịch bay chặng TP Hồ Chí Minh - Cà ...

Hồ Chí Minh - Côn Đảo

Mã: VNA-SGN-VCS
Điểm đến: Côn Đảo
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Côn Đảo Số hiệu Côn Đảo - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN8051 05:55 06:55 VN8050 07:25 08:30 VN8055 ...

Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Mã: VNA-SGN-HPH
Điểm đến: Hải Phòng
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Hải Phòng Số hiệu Hải Phòng - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1182 07:30 09:30 VN1183 10:15 12:10 ...

Hồ Chí Minh - Vinh

Mã: VNA-SGN-VII
Điểm đến: Vinh
Mô tả: Lịch bay của VNA, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Vinh Số hiệu Vinh - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1262 07:05 08:50 VN 1263 09:35 11:20 VN 1264 ...

Hồ Chí Minh - Đồng Hới

Mã: VNA-SGN-VDH
Điểm đến: Đồng Hới
Mô tả: Lịch bay của VNA, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Đồng Hới Số hiệu Đồng Hới - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1400 07:30 09:05 VN 1401 09:40 11:10 Lịch bay ...

Hồ Chí Minh - Pleiku

Mã: VNA-SGN - PXU
Điểm đến: Pleiku
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Pleiku Số hiệu Pleiku - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 7426 07:15 08:35 VN 7427 09:10 10:25 VN 1426 ...

Hồ Chí Minh - Quy Nhơn

Mã: VNA-SGN-UIH
Điểm đến: Quy Nhơn
Mô tả: Lịch bay của VNA, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Quy Nhơn Số hiệu Quy Nhơn - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1392 07:30 08:40 VN 1393 09:25 10:30 VN 1396 ...

Hồ Chí Minh - Nha Trang

Mã: VNA-SGN-NHA
Điểm đến: Nha Trang
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh – Nha Trang Số hiệu Nha Trang – Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 7350 09:00 10:05 VN 7357 07:05 08:00 VN 8806 ...

Hồ Chí Minh - Buôn Mê Thuột

Mã: VNA-SGN-BMV
Điểm đến: Buôn Mê thuột
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu TP HCM - Buôn Ma Thuột Số hiệu Buôn Ma Thuột - TP HCM Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1414 06:30 07:50 VN1415 08:25 09:40 VN1418 ...

Hồ Chí Minh - Đà Lạt

Mã: VNA-SGN-DLI
Điểm đến: Đà Lạt
Mô tả: Lịch bay của VNA, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Đà Lạt Số hiệu Đà Lạt – Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1380 06:30 07:20 VN1381 08:00 08:45 VN1384 ...

Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Mã: VNA-SGN-DAD
Điểm đến: Đà Nẵng
Mô tả: Lịch bay của VNA, áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hồ Chí Minh - Đà Nẵng Số hiệu Đà Nẵng - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 104 05:55 07:15 VN 101 06:15 07:45 VN 106 ...

Hồ Chí Minh - Huế

Mã: VNA-SGN-HUI
Điểm đến: Huế
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu TP HCM - Huế Số hiệu Huế - TP HCM Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1370 07:30 08:50 VN1371 09:40 11:00 VN1372 12:10 ...

Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mã: VNA-SGN-HAN
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/8/2016 Số hiệu Hà Nội - Hồ Chí Minh Số hiệu Hồ Chí Minh - Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 223 05:45 07:55 VN 224 05:50 07:55 VN 227 ...
Hỏi và trả lời