024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay từ Huế

Huế - Hồ Chí Minh

Mã: VNA-HUI-SGN
Điểm đến: Hồ Chí Minh
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Sài Gòn - Huế Số hiệu Huế - Sài Gòn Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1370 06:20 07:40 VN 1371 08:30 09:50 VN 1372 10:55 ...

Huế - Hà Nội

Mã: VNA-HUI-HAN
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Hà Nội – Huế Số hiệu Huế – Hà Nội Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1541 08:40 09:50 VN 1540 10:35 11:45 VN 1543 ...
Hỏi và trả lời