024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Vé máy bay từ Vinh

Vinh - Đà Nẵng

Mã: VNA-VII-DAD
Điểm đến: Đà Nẵng
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Vinh - Đà Nẵng Số hiệu Đà Nẵng - Vinh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1021 11h25 12h40 VN 1020 09h30 10h45 Lịch bay chặng Vinh - Đà ...

Vinh - Buôn Mê Thuột

Mã: VNA-VII-BMV
Điểm đến: Buôn Mê Thuột
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Vinh - Buôn Mê Thuột Số hiệu Buôn Mê Thuột - Vinh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1021 11h25 14h35 VN 1020 07h45 10h45 Lịch bay chặng Vinh ...

Vinh - Hà Nội

Mã: VNA-VII-HAN
Điểm đến: Hà Nội
Mô tả: Lịch bay của VNA áp dụng từ 1/1/2015 Số hiệu Vinh - Hà Nội Số hiệu Hà Nội - Vinh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN1712 12:50 13:50 VN1713 11:10 12:05 VN1714 18:10 ...

Vinh - Hồ Chí Minh

Mã: VNA: VII - SGN
Điểm đến: Sài Gòn
Mô tả: Lịch bay mùa Hè 2014, áp dụng từ 1/6/2014 Số hiệu Hồ Chí Minh - Vinh Số hiệu Vinh - Hồ Chí Minh Giờ đi Giờ đến Giờ đi Giờ đến VN 1262 7:25 9:10 VN 1263 10:00 11:45 VN 1264 ...
Hỏi và trả lời