Chương Trình Đào Tạo: “Nâng Cao Kỹ Năng Làm Việc và Giao Tiếp Trong Thời Kỳ Chuyển Đổi Số”

Chương Trình Đào Tạo Nâng Cao Kỹ Năng Làm Việc và Giao Tiếp Trong Thời Kỳ Chuyển Đổi Số (10)

Ngày 7/12/2022, Ban lãnh đạo công ty Du lịch Tầm Nhìn Việt cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và công ty TNHH Tư vấn và Đào Tạo GCCI đã tổ chức chương trình đào tạo “Nâng Cao Kỹ Năng Làm Việc và Giao Tiếp Trong Thời Kỳ Chuyển Đổi Số” cho toàn thể nhân viên trong công ty.

Buổi đào tạo đã diễn ra vô cùng vui vẻ và thành công tốt đẹp. Sau buổi đào tạo, tất cả các thành viên đều có phản hồi tích cực về buổi học và rút ra nhiều bài học áp dụng vào công việc và cuộc sống.

Một số hình ảnh của buổi đào tạo:

Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt
Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt tổ chức tour trong nước uy tín
Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt tổ chức tour trong nước trọn gói