Du Lịch Vũng Tàu: Tp Hồ Chí Minh – Bình Châu – Hồ Cốc – 1 Ngày

  • Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh – Bình Châu – Hồ Cốc – Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 1 ngày
  • Điểm xuất phát/ kết thúc: Tp. Hồ Chí Minh
  • Phương tiện: Ô tô
  • Khởi hành: Theo yêu cầu