Du thuyền RV Indochine: Một hành trình hai điểm đến Việt Nam – Campuchia – 9 Ngày

  • Hành trình: TP HCM – Mỹ Tho – Cái Bè – Sa Đéc – Châu Đốc – Phnom Pênh – Koh Chen – Kampong Tralach – Kampong Chhang – Hồ Tonle Sap – Siêm Riệp
  • Thời gian: 9 ngày 8 đêm
  • Điểm xuất phát/ kết thúc: TP HCM/ Siêm Riệp (Campuchia)
  • Phương tiện di chuyển: Du thuyền RV Indochine/ Du thuyền RV Indochine II; ô tô; thuyền