Tour Du Lịch Bhutan – Mùa Hoa Đỗ Quyên: Tp. Hồ Chí Minh – Paro – Thimphu – Punakha – 5 Ngày

  • Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh/ Hà Nội – Paro – Thimphu – Punakha –  Tp. Hồ Chí Minh/ Hà Nội
  • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh
  • Lịch khởi hành: Liên hệ