Tour Du Lịch Cho Khu Công Nghiệp: Hạ Long – 1 Ngày

  • Hành trình: Chùa Ba Vàng – Vịnh Hạ Long
  • Thời gian: 1 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Theo yêu cầu
  • Phương tiện: Ô tô, tàu thăm quan vịnh
  • Khởi hành: Theo yêu cầu