Tour Du Lịch: Hà Nội – Sài Gòn – Châu Đốc – Hà Tiên – Chợ Nổi – 4 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Sài Gòn – Châu Đốc – Hà Tiên – Chợ Nổi
  • Lịch trình: 4 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hà Nội
  • Lịch khởi hành: Liên hệ