Tour Du Lịch Lạng Sơn: Hà Nội – Tân Thanh – Lạng Sơn – Bằng Tường – 2 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Tân Thanh – Lạng Sơn – Bằng Tường
  • Thời gian: 2 ngày
  • Điểm xuất phát/ kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Ô tô
  • Khởi hành: Hàng ngày
  • Giá từ: Liên hệ