Tour Du Lịch : TP Hồ Chí Minh – Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình – 5 ngày

  • Hành trình: TP Hồ Chí Minh – Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình
  • Lịch trình: 5 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh
  • Lịch khởi hành: Liên hệ