Tour Du Lịch: Trạm Tôn – Phanxipang – 2 Ngày

  • Hành trình: Lào Cai – Trạm Tâu – Phanxipan
  • Lịch trình: 2 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh
  • Lịch khởi hành: Liên hệ