Tour Du Lịch: Xuyên Việt xuất phát từ Sài Gòn – 9 Ngày

  • Hành trình: Tp Hồ Chí Minh – Đà Nẵng (Sơn Trà, Cù Lao Chàm) – Hội An – Bà Nà – Bảo Tàng Chàm – Hà Nội (Chùa Hương) – Lào Cai – Hạ Long
  • Lịch trình: 9 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh
  • Lịch khởi hành: Liên hệ