Tour Du Xuân: Hà Nội – Đền Dầm – Đền Đại Lộ – Đền Chử Đồng Tử – Bát Tràng – 1 Ngày

Hành trình: Hà Nội – Đền Dầm – Đền Đại Lộ – Đền Chử Đồng Tử – Bát Tràng – Hà Nội

Thời gian: 1 ngày

Điểm xuất phát/ kết thúc: Hà Nội

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Chuyên mục: Tour Du Xuân

Danh mục: