Du Thuyền Paradise Elegance: Khám Phá Bức Tranh Hạ Long Tuyệt Đẹp – 3 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Hà Nội
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện: Ô tô, du thuyền
  • Điểm khởi hành/ kết thúc: Hà Nội
  • Khởi hành: Hàng ngày