Du Thuyền Paradise Elegance: Trải Nghiệm Vịnh Hạ Long Hoang Sơ – 2 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Hà Nội
  • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
  • Phương tiện: Ô tô, du thuyền
  • Điểm khởi hành/ kết thúc: Hà Nội
  • Khởi hành: Hàng ngày