Du Lịch Bắc Giang: Hành Trình Theo Dấu Chân Phật Hoàng Về Tây Yên Tử – 2 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Bắc Giang – Hà Nội
  • Thời gian: 2 ngày
  • Điểm xuất phát/ kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ