Tour Du Lịch: Hà Nội – Ba Bể – Thác Bản Giốc – 3 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Ba Bể – Thác Bản Giốc
  • Thời gian: 3 ngày
  • Điểm xuất phát/ kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ