Tour Du Lịch: Hành trình Tây Bắc – 5 Ngày

Hành trình: Hà Nội – Việt Phủ Thành Chương – Tú Lệ – Mù Cang Chải – Sapa – Tp Hồ Chí Minh

Lịch trình: 5 ngày

Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Lịch khởi hành: Liên hệ

Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt
Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt tổ chức tour trong nước uy tín
Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt tổ chức tour trong nước trọn gói